• Połączenia spawane
  Połączenia spawane

  Materiał rodzimy, SWC, spoina

 • Stopy aluminium
  Stopy aluminium

  Duraluminium, siluminy

 • Tworzywa sztuczne
  Tworzywa sztuczne

  Polimery i kompozyty

 • Stopy miedzi
  Stopy miedzi

  Mosiądze, brązy, miedzionikle...

 • Badania makroskopowe
  Badania makroskopowe

  Makrosegregacja, połączenia spawane...

 • Żeliwa
  Żeliwa

  Płatkowe, sferoidalne, wermikularne...

 • Stale
  Stale

  Konstrukcyjne, narzędziowe, nierdzewne...

 • Stopy tytanu
  Stopy tytanu

  Stopy jednofazowe i wielofazowe

 • Stopy niklu
  Stopy niklu

  Inconel, hastelloy, nadstopy...

Z pasji do metali, ciekawości do świata i badawczej postawy wobec niego stworzyliśmy nasze laboratorium, w którym wykonujemy badania metalograficzne metali i ich stopów. Zajmujemy się zarówno standardowymi badaniami metalograficznymi mikroskopowymi i makroskopowymi, jak i badaniami specjalistycznymi z ekspertyzami materiałowymi włącznie. W każdej firmie ludzie codziennie spotykają się z nowymi sytuacjami, które mogą ich zaskoczyć i z którymi samodzielnie nie potrafią sobie poradzić. W dziedzinie badań metalograficznych nasze laboratorium może stanowić remedium na takie problemy. Staramy się aby jakość świadczonych przez nas usług była na jak najwyższym poziomie, co osiągamy dzięki profesjonalizmowi, gruntownej wiedzy, zaangażowaniu oraz terminowości usług. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo przekonać się o tym osobiście podejmując z nami współpracę.

Badania metalograficzne mikroskopowe

 • Analiza mikrostrukturalna metali i stopów (jakościowa oraz ilościowa)
 • Pomiary stereometryczne oraz pomiary mikroskopowe
 • Określanie wielkości ziarna
 • Określenie wielkości ziarna byłego austenitu
 • Klasyfikacja struktury wyrobów hutniczych
 • Określenie zawartości wtrąceń niemetalicznych
 • Określenie mikrostruktury i klasyfikacja wydzieleń grafitu w żeliwie
 • Badania złączy spawanych
 • Określanie zawartości ferrytu delta
 • Badanie węglików spiekanych
 • Pomiary grubości warstw wierzchnich
 • Pomiar głębokości odwęglenia
 • Ocena stopnia zdegradowania materiałów
 • Ocena korozyjnego niszczenia materiałów
 • Ujawnianie charakterystycznych faz w metalach
 • Preparatyka metalograficzna (klasyczna oraz barwna)
 • Inne mikroskopowe badania metalograficzne

Badania metalograficzne makroskopowe

 • Próba głębokiego trawienia
 • Ujawnianie segregacji
 • Ujawnianie struktury pierwotnej
 • Ujawnianie rozmieszczenia siarki (próba Baumanna)
 • Ujawnianie nieciągłości materiałowych (pęknięcia, rzadzizny, wtrącenia)
 • Ujawnianie przebiegu włókien stopów przerobionych plastycznie
 • Badanie złączy spawanych
 • Ujawnianie przebitych oraz usuniętych numerów seryjnych

Repliki metalograficzne

 • Badania metalograficzne metodą replik (nieniszczące)
 • Ocena stopnia degradacji struktury materiału

Ekspertyzy materiałowe

 • Ekspertyzy przypadków uszkodzeń awaryjnych powstających w warunkach eksploatacji gotowych wyrobów
 • Ekspertyzy w zakresie rodzaju wad materiałowych oraz przyczyn ich występowania
 • Badania prawidłowości przebiegu obróbki cieplnej i innych procesów technologicznych
 • Opinie techniczne
 • Badania jakości materiałów
 • Inżynieria wsteczna z zakresu wytwarzania elementów metalowych